Metagovernment

From Metagovernment - Government of, by, and for all the people
Jump to: navigation, search
Ostatní jazyky: English, Deutsch, Español, 日本語

Projekt

Metagovernment projekt podporuje internetové nástroje prosazující collaborative governance (vládu spolupráce).

Jsme celosvětová komunita lidí, kteří pracují na mnoha projektech, které podporují tento cíl.

Nejsem obhájce častých změn zákonů a ústav, ale právo a instituce musejí jít ruku v ruce s rozvojem lidské mysli. Jak se stává více rozvinutá a osvícená, jak jsou vytvářeny nové objevy, objevovány nové skutečnosti, jak se změnou okolností mění lidé a názory, tak musejí instituce v předstihu držet krok s dobou. V opačném případě by to bylo podobné, jako bychom nutili člověka, aby nosil kabát, který nosil jako chlapec, tak bychom nutili civilizovanou společnost, aby zůstávala pod režimem svých barbarských předků.

Thomas Jefferson, 1816.

Collaborative governance (vláda spolupráce)

Collaborative governance je postaven na principech otevřenosti, integrace a svobody. To znamená, že všichni lidé na planetě bez ohledu na jakékoliv podmínky mohou:

  • svobodně navrhovat řešení a získávat pro ně hlasy
  • svobodně hlasovat o jakékoliv otázce, která se jej týká, bez ohledu na lokalitu a mocenské postavení
  • svobodně kdykoliv volit a svobodně kdykoliv změnit stanovisko a volbu
  • svobodně delegovat a být delegován, možnost kdykoliv delegování změnit
  • svobodně si vybrat z různých hlasovacích nástrojů s tím, že do ostatních aplikací se výsledky automaticky zrcadlí, dále svobodně třídit a kontrolovat výsledky
  • svobodně spustit svou vlastní technickou infrastrukturu pro elektronické hlasování, nezávislou na vládě a ostatních institucích, zato napojenou na zbytek hlasovací sítě

Ve všech reprezentativních demokraciích je politická moc soustředěna do rukou několika volených funkcionářů. Většina obyvatelstva však má malou nebo žádnou pravomoc ovlivnit činnost těchto funkcionářů.

Metagovernment nabízí řešení vytvořené ve spolupráci s více lidmi, postavené na základě shody a orientované na syntézu. Tímto způsobem se vyhneme tradičním omezením přímé demokracie a umožníme každému, aby se účastnil rozhodování bez vlády ulice, tyranie většiny a demagogie.

Prosazení

Collaborative governance je nový a rychle se vyvíjející koncept: zatím není připraven na správu velkých národních vlád, spíše očekáváme, že jako první budou malé obce. Tyto malé skupiny používají a přizpůsobují si software, máme v úmyslu je rozvíjet na větší a větší systémy.

Přijetí collaborative governance nevyžaduje žádný oficiální mandát. Metagovernment komunita chce vytvořit instanci open source softwaru pro řízení a vyzvat své členy používat jej. Pokud bude software úspěšný, nakonec pozve celou společnost přepnout formální řídící mechanismus na tento software.

To umožní jakékoliv komunitě, od malého klubu po velkou vládu, přechod na collaborative governance. Můžete udělat první krok v tomto přechodu od začátku a to popsat své vlastní cíle a záměry v otevřeném formátu, jako je StratML. Poté můžete povzbudit ostatní, aby učinili totéž, a síťový efekt může začít.

I vy můžete zařídit, aby se tak skutečně stalo Přidejte se k nám při budování skutečné demokracie pro všechny. Můžete pomoci tím, že se účastníte v tomto nebo jiném projektu, které se podílejí na tvorbě mechanismů collaborative governance.