User talk:Osicka

From Metagovernment - Government of, by, and for all the people
Revision as of 19:16, 12 March 2012 by Ed Pastore (talk | contribs) (Link Czech translation: new section)
Jump to: navigation, search

Welcome!

Welcome to the wiki of the Metagovernment project. Your account has been created.

Join our discussion

Please note that the core of our community is on our list server.

Be sure to join us there to find out the latest about the project. (This wiki usually lags behind the list server by quite a bit.)

But while you are here, we recommend you have a look at the map of this wiki, which walks you through the most significant pages here.

You may also wish to change your preferences on this wiki.

Hlavní stránka

Projekt

Metagovernment projekt podporuje internetové nástroje prosazující collaborative governance (vládu spolupráce).

Jsme celosvětová komunita lidí, kteří pracují na mnoha projektech, které podporují tento cíl.

Collaborative governance (vláda spolupráce):

Collaborative governance je postaven na principech otevřenosti, integrace a svobody. To znamená, že všichni lidé na planetě bez ohledu na jakékoliv podmínky mohou:

  • svobodně navrhovat řešení a získávat pro ně hlasy
  • svobodně hlasovat o jakékoliv otázce, která se jej týká, bez ohledu na lokalitu a mocenské postavení
  • svobodně kdykoliv volit a svobodně kdykoliv změnit stanovisko a volbu
  • svobodně delegovat a být delegován, možnost kdykoliv delegování změnit
  • svobodně si vybrat z různých hlasovacích nástrojů s tím, že do ostatních aplikací se výsledky automaticky zrcadlí, dále svobodně třídit a kontrolovat výsledky
  • svobodně spustit svou vlastní technickou infrastrukturu pro elektronické hlasování, nezávislou na vládě a ostatních institucích, zato napojenou na zbytek hlasovací sítě

Ve všech reprezentativních demokraciích je politická moc soustředěna do rukou několika volených funkcionářů. Většina obyvatelstva však má malou nebo žádnou pravomoc ovlivnit činnost těchto funkcionářů.

Metagovernment nabízí řešení vytvořené ve spolupráci s více lidmi, postavené na základě shody a orientované na syntézu. Tímto způsobem se vyhneme tradičním omezením přímé demokracie a umožníme každému, aby se účastnil rozhodování bez vlády ulice, tyranie většiny a demagogie.

Prosazení

Collaborative governance je nový a rychle se vyvíjející koncept: zatím není připraven na správu velkých národních vlád, spíše očekáváme, že jako první budou malé obce. Tyto malé skupiny používají a přizpůsobují si software, máme v úmyslu je rozvíjet na větší a větší systémy. Přijetí collaborative governance nevyžaduje žádný oficiální mandát. Zájem metagovernment komunity může být vytvořit instanci open source softwaru pro řízení a vyzvat své členy začít jej používat. Pokud bude software úspěšný, nakonec pozve celou společnost přepnout formální řídící mechanismus na tento software. To umožní jakékoliv komunitě, od malého klubu po velkou vládu, přechod na collaborative governance. Můžete udělat první krok v tomto přechodu od začátku a to popsat své vlastní cíle a záměry v otevřeném formátu, jako je StratML. Then you can encourage others to do likewise, and the network effect can begin. Poté můžete povzbudit ostatní, aby učinili totéž, a síťový efekt může začít.

I vy můžete zařídit, aby se tak skutečně stalo Přidejte se k nám při budování skutečné demokracie pro všechny. Můžete pomoci tím, že se účastníte v tomto nebo jiném projektu, které se podílejí na tvorbě mechanismů collaborative governance.

Link Czech translation

Thank you for working on the Czech translation, Osicka. I would like to link it from the Main Page. To do that, it would be appropriate to say "Czech" in Czech. How would I do that? Is it Česky? Thanks again. — Ed Pastore 20:16, 12 March 2012 (EDT)